جایزه کاربردپذبری ۱۳۹۴

تهران، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴

Arrow
ملاک‌های اصلی داوری کاربردپذیری عبارتند از:

یادآورپذیری

به خاطر آوردن استفاده از یک محصول چقدر راحت است، که باعث می‌گردد تا کاربر در استفاده با به خاطر آوردن سریع نحوه استفاده از محصول به هدف مورد نظر خود برسد.

آموزش‌پذیری

نحوه آموختن استفاده از یک محصول چقدر آسان است، رعایت این مورد در کاربردپذیری باعث می‌‌گردد تا کاربران در هر طیف سنی براحتی بتوانند از محصول استفاده کنند، برخی از دستگاه‌های تلفن همراه یا وسایل خانگی نمونه بارز آموزش پذیری هستند.

امکانات

یک محصول چه امکاناتی را برای کاربر فراهم نموده است تا کاربر بتواند سریع‌تر و راحت‌تر با یک محصول کار کند و به هدف مورد نظر خود برسد.

کارایی

یک محصول چقدر می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری گردد و به کاربر کمک میکند تا وظایف مورد نظر خود را انجام دهد.

اثربخشی / کارآمدی

یک محصول در زمینه ای که مورد استفاده قرار میگیرد تا چه اندازه اثربخش است و نیازهای کاربر را برآورده می‌نماید.

یافت‌پذیری

طراحی یک محصول چقدر کمک می‌کند تا کاربر سریع‌تر یک گزینه را پیدا کند. رعایت اصولی در طراحی یک محصول یا قرار دادن یک محصول در جای مناسب باعث می‌گردد تا یک محصول سریع تر یافت شود.

حامیان