جایزه کاربردپذبری ۱۳۹۴

جایزه کاربردپذیری ۱۳۹۵محصول خود را ثبت کنید
Arrow

جایزه کاربردپذیری

جایزه کاربردپذیری با هدف سطح کیفی تجربه کاربری و کاربردپذیری محصولات برای سومین بار در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ برگزار می‌گردد.


معیارهای جایزه کاربردپذیری

محصولات از لحاظ موارد زیر بررسی خواهند شد

  • Memorability ( یادآورپذیری )
  • Learnability ( آموزش پذیری )
  • Utility ( امکانات )
  • Efficiency ( کارآیی )
  • Findability ( یافت پذیری )
  • Accessibility ( دسترسی پذیری )
  • Safety ( ایمنی )
معیارها


برندگان ۱۳۹۳

دیجی‌کالا

نبض بازار

فست دیکشنری

دیگ تابستونی

نت برگ

رایانش ابری سپهر


برندگان ۱۳۹۴

دیجی‌کالا

نبض بازار

نواک

نزدیکا

نود

فوتبالی


کتاب‌راه

توکان

تم یاب

پونیشا


محل برگزاری
مرکز همایش‌های شهید قندی

تماس
برای تماس با دبیرخانه انجمن تجربه کاربری ایران و حمایت از جایزه کاربردپذیری با آدرس زیر مکانبه نمائید

Email Contact

تاریخ‌های مهم
ثبت محصول ۱ مهر ۱۳۹۵
پایان ثبت محصول ۱۵ آبان ۱۳۹۵
آغاز داوری ۱۶ آبان ۱۳۹۵
اهدای جوایز ۲۰ آبان ۱۳۹۵

حامیان

برگزارکنندگان